Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
3. riadne rokovanie Prezídia ZSPS vo volebnom období 2020 - 2024 zo dňa 20. 1. 2021

PROGRAM

3. rokovanie Prezídia ZSPS vo volebnom období 2020 - 2024, ktoré sa uskutoční dňa

20. (streda) januára 2021 o 13:00 hod.

PROGRAM ROKOVANIA

I. HLAVNÁ TÉMA

I/1. Pripomienky ZSPS k novelám zákona o verejnom obstarávaní

 

II. Aktuálne témy slovenského stavebníctva

II/1.  Ústne informácie o:

  • stave prípravy nových stavebných predpisov
  • stave prípravy certifikácie zhotoviteľov vyhradených stavieb

II/2.  Aktivity prezidenta

II/3.  PR aktivity ZSPS - prevzatie vydávania Stavebných novín

II/4.  Príprava EU projektov

II/5.  Rokovanie Sektorovej rady pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu

II/6.  Prvé rokovanie Dozornej rady ZSPS

 

III. Vnútrozväzové témy

III/1. Kontrola plnenia uznesení Prezídia ZSPS 

III/2. Stav plnenia rozpočtu k 31. 12. 2020

III/3. Informácia o členskej základni ZSPS

III/4. Zameranie Odbornej komisie ZSPS pre inovácie a digitalizáciu stavebníctva

III/5. Informácia o organizačnej a administratívnej činnosti Úradu ZSPS vykonávaná od posledného reportovaného obdobia

III/6. Novelizácia interných predpisov ZSPS – I. časť

 

IV. Rôzne

IV/1.  Návrh na schválenie nových členov odborných komisií ZSPS

IV/2  Informácia o organizačných zmenách na Ministerstve dopravy a výstavby SR

 

 

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Fakturačné údaje
IČO: 00683973
DIČ: 2020835410
IČ DPH: SK2020835410
č. ú.: SK93 0200 0000 0000 0933 8112

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline