3. riadne rokovanie Prezídia ZSPS vo volebnom období 2020 - 2024 zo dňa 20. 1. 2021

PROGRAM

3. rokovanie Prezídia ZSPS vo volebnom období 2020 - 2024, ktoré sa uskutoční dňa

20. (streda) januára 2021 o 13:00 hod.

PROGRAM ROKOVANIA

I. HLAVNÁ TÉMA

I/1. Pripomienky ZSPS k novelám zákona o verejnom obstarávaní

 

II. Aktuálne témy slovenského stavebníctva

II/1.  Ústne informácie o:

  • stave prípravy nových stavebných predpisov
  • stave prípravy certifikácie zhotoviteľov vyhradených stavieb

II/2.  Aktivity prezidenta

II/3.  PR aktivity ZSPS - prevzatie vydávania Stavebných novín

II/4.  Príprava EU projektov

II/5.  Rokovanie Sektorovej rady pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu

II/6.  Prvé rokovanie Dozornej rady ZSPS

 

III. Vnútrozväzové témy

III/1. Kontrola plnenia uznesení Prezídia ZSPS 

III/2. Stav plnenia rozpočtu k 31. 12. 2020

III/3. Informácia o členskej základni ZSPS

III/4. Zameranie Odbornej komisie ZSPS pre inovácie a digitalizáciu stavebníctva

III/5. Informácia o organizačnej a administratívnej činnosti Úradu ZSPS vykonávaná od posledného reportovaného obdobia

III/6. Novelizácia interných predpisov ZSPS – I. časť

 

IV. Rôzne

IV/1.  Návrh na schválenie nových členov odborných komisií ZSPS

IV/2  Informácia o organizačných zmenách na Ministerstve dopravy a výstavby SR

 

 

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie