Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
21. riadne rokovanie Prezídia ZSPS vo volebnom období 2020 - 2024 zo dňa 22. 03. 2023

PROGRAM

21. rokovanie Prezídia ZSPS vo volebnom období 2020 - 2024, ktoré sa uskutoční dňa

22. 03. 2023 o 13:00 hod.

 

PROGRAM ROKOVANIA

 

Interná časť rokovania:

I. HLAVNÉ TÉMY SLOVENSKÉHO STAVEBNÍCTVA

I/1. Nárast cien stavebných materiálov – ústna informácia Ing. Pavla Kováčika, PhD., MBA
I/2. Certifikácia systému manažérstva zhotoviteľov vyhradených stavieb – ústna informácia doc. Ing. Jána Slašťana, CSc.

II. AKTUÁLNE TÉMY SLOVENSKÉHO STAVEBNÍCTVA

II/1. Informácia o aktivitách prezidenta a generálneho sekretára ZSPS
II/2.1 Odpoveď na list poslanca Milana VETRÁKA k jeho a poslanca Petra LIBU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
II/2.2 Stanovisko ZSPS k návrhu zákonov, ktoré majú byť zaradené do návrhu programu 88. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky
II/3.1. Úvod do využitia súkromného kapitálu pri výstavbe a prevádzke verejnej infraštruktúry - dokument
II/3.2 Rozporové rokovanie návrhu Zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
II/3.3 List Bulharského veľvyslanectva – pozvánka na stretnutie s kolegami z Bulharska
II/3.4 Medzinárodná konferencia Rebuild Ukraine
II/3.5 Šieste rokovanie Okrúhleho stola Zelená dohoda pre budovy
II/4. Informácia o rokovaní Komisie ZSPS pre verejné obstarávanie stavebných prác a podnikateľské prostredie
II/5. Informácia o rokovaní Komisie ZSPS pre Bezemnisné a cirkulárne stavebníctvo

III. VNÚTROZVÄZOVÉ TÉMY

III/1. Kontrola plnenia uznesení Prezídia ZSPS
III/2. Stav plnenia rozpočtu ZSPS k 28. 2. 2023
III/3. Informácia o členskej základni ZSPS k 13. 3. 2023
III/4. Účtovná závierka ZSPS k 31.12.2022
III/5. Informácia o organizačnej a administratívnej činnosti Úradu ZSPS vykonávaná od posledného reportovaného obdobia

IV. RôZNE

IV/1. Návrh na schválenie nového člena odbornej komisie ZSPS

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline