Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
24. riadne rokovanie Prezídia ZSPS vo volebnom období 2020 - 2024 zo dňa 28. 06. 2023

PROGRAM

24. rokovanie Prezídia ZSPS vo volebnom období 2020 - 2024, ktoré sa uskutoční dňa

28. 06. 2023 o 13:00 hod.

 

PROGRAM ROKOVANIA

 

I. HLAVNÉ TÉMY SLOVENSKÉHO STAVEBNÍCTVA

I/1. Informácia o schválení stavebnej a súvisiacej legislatívy
1/2. Listy prezidenta ZSPS predstaviteľom relevantných politických strán
1/3. Národný dokument - Posudzovanie zhody. Požiadavky na orgány vykonávajúce audit a certifikáciu systému manažérstva zhotoviteľa vyhradených stavieb a požiadavky na systém manažérstva – situačná informácia Ing. Pavla Kováčika, PhD., MBA a doc. Ing. Jána Slašťana
I/4. Nárast cien stavebných materiálov – ústna informácia Ing. Pavla Kováčika, PhD., MBA

II. AKTUÁLNE TÉMY SLOVENSKÉHO STAVEBNÍCTVA

II/1. Informácia o aktivitách prezidenta a generálneho sekretára ZSPS
II/2. List prezidenta ZSPS Ing. Pavla Kováčika, PhD., MBA ministrovi dopravy Ing. Pavlovi Lančaričovi, PhD.
II/3. List prezidenta ZSPS Ing. Pavla Kováčika, PhD., MBA podpredsedníčke vlády SR Ing. Lívii Vašákovej, PhD.
II/4. Rokovanie Odbornej komisie ZSPS pre verejné obstarávanie a podnikateľské prostredie dňa 7. 6. 2023 na ZSPS
II/5. Rokovanie Výboru RÚZ pre vzdelávanie 03/2023
II/6. Projekt DoubleDecker: 2. workshop Národnej kvalifikačnej platformy k status quo analýze projektu
II/7. Projekt GreenDeal4Buildings: 8. stretnutie Okrúhleho stola stakeholderov projektu Zelená dohoda pre budovy
II/8. Projekt BungEES: 2. projektové stretnutie a workshop
II/9. Návrh termínu 38. Valného zhomaždenia Zväzu stavebných ponikateľov Slovenska
II/10. Mediálne výstupy zväzu

III. VNÚTROZVÄZOVÉ TÉMY

III/1. Kontrola plnenia uznesení Prezídia ZSPS
III/2. Stav plnenia rozpočtu ZSPS k 31. 5. 2023
III/3. Informácia o členskej základni ZSPS k 15. 6. 2023
III/4. Správa o revízii účtovníctva ZSPS za rok 2022

 

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Fakturačné údaje
IČO: 00683973
DIČ: 2020835410
IČ DPH: SK2020835410
č. ú.: SK93 0200 0000 0000 0933 8112

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline