Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
23. riadne rokovanie Prezídia ZSPS vo volebnom období 2020 - 2024 zo dňa 31. 05. 2023

PROGRAM

23. rokovanie Prezídia ZSPS vo volebnom období 2020 - 2024, ktoré sa uskutoční dňa

31. 05. 2023 o 13:00 hod.

 

PROGRAM ROKOVANIA

 

I. HLAVNÉ TÉMY SLOVENSKÉHO STAVEBNÍCTVA

I/1. Stavebná legislatíva – písomná + ústna informácia Ing. Pavla Kováčika, PhD., MBA, Ing. Ota Hornáčka a Ing. Mareka Malinu, PhD.
I/2. Nárast cien stavebných materiálov – ústna informácia Ing. Pavla Kováčika, PhD., MBA
I/3. Národný dokument - Posudzovanie zhody. Požiadavky na orgány vykonávajúce audit a certifikáciu systému manažérstva zhotoviteľa vyhradených stavieb a požiadavky na systém manažérstva
I/4. Stavebníctvo a infraštruktúra Slovenska - kľúčové požiadavky na riešenie v nasledujúcom volebnom období po voľbách do NR SR 2023

II. AKTUÁLNE TÉMY SLOVENSKÉHO STAVEBNÍCTVA

II/1. Informácia o aktivitách prezidenta a generálneho sekretára ZSPS
II/2. Stanovisko Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska k návrhu Zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá
II/3. Rozporové rokovanie k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 o pobyte cudzincov
II/4. List prezidenta ZSPS predsedovi Úradu pre verejné obstarávanie
II/5. Rokovanie Komisie ZSPS pre bezemisné a cirkulárne stavebníctvo
II/6. Projekt DoubleDecker: Stretnutie Národnej kvalifikačnej platformy k status quo analýze projektu
II/7. Projekt GreenDeal4Buildings: Workshop odborných skupín Okrúhleho stola stakeholderov Zelená dohoda pre budovy
II/8. Výbor RÚZ pre vzdelávanie 02/2023
II/9. Školenie zamerané na problematiku odpadového hospodárstva
II/10. Mediálne výstupy zväzu

III. VNÚTROZVÄZOVÉ TÉMY

III/1. Kontrola plnenia uznesení Prezídia ZSPS
III/2. Stav plnenia rozpočtu ZSPS k 30. 4. 2023
III/3. Informácia o členskej základni ZSPS k 22. 5. 2023
III/4. Informácia o organizačnej a administratívnej činnosti Úradu ZSPS vykonávaná od posledného reportovaného obdobia
III/5. Návrh na doplnenie interného predpisu výberu členského príspevku riadnych členov zväzu v prípade materských a dcérskych spoločností

 

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Fakturačné údaje
IČO: 00683973
DIČ: 2020835410
IČ DPH: SK2020835410
č. ú.: SK93 0200 0000 0000 0933 8112

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline