Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
25. zasadnutie Prezídia ZSPS z 13. septembra 2011

25. zasadnutie Prezídia ZSPS sa uskutočnilo dňa 13. septembra (utorok) 2011 o 14,00 hod. v zasadacej miestnosti č.: 7.014 na 7. poschodí STRABAG s.r.o. Mlynské nivy 61/A, Bratislava

PROGRAM ZASADNUTIA

  1. Otvorenie a schválenie programu
  2. Kontrola plnenia uznesení Prezídia ZSPS 
  3. Informácia o členskej základni 
  4. Stav plnenia rozpočtu ZSPS k 31.07.2011 
  5. Informácia o aktuálnych koncepčných a legislatívnych materiáloch, rokovaniach a aktivitách ZSPS 
  6. Predbežný návrh organizácie krajských nominačných konferencií ako prípravy volebného 27. VZ ZSPS v roku 2012 
  7. Informácia o zmluvných záväzkoch ZSPS 
  8. Rôzne

Zápis a uznesenia z 25 zasadnutia Prezídia ZSPS 13.09.2011

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Fakturačné údaje
IČO: 00683973
DIČ: 2020835410
IČ DPH: SK2020835410
č. ú.: SK93 0200 0000 0000 0933 8112

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline