Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
24. zasadnutie Prezídia ZSPS z 21. júna 2011

Dňa 21. júna 2011 sa o 14.00 hod. uskutočnilo 24. zasadnutie Prezídia ZSPS v zasadacej miestnosti na II. poschodí Generálneho riaditeľstva DOPRASTAV, a.s. Drieňová 27, Bratislava

PROGRAM ROKOVANIA

I. Verejná časť:

hostia - predstavitelia:

 • Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia,
 • CEEC Research,
 • KPMG Slovensko

témy:

 1. Stav organizačného zabezpečenia verejnej súťaže realizovaných stavieb STAVBA ROKA 2011
 2. Nový formát pre ďalší ročník Stretnutia lídrov slovenského stavebníctva a ostatné možnosti spolupráce ZSPS s CEEC Research a KPMG Slovensko

II. Pracovná časť:

 1. Otvorenie a schválenie programu
 2. Kontrola plnenia uznesení Prezídia ZSPS 
 3. Informácia o členskej základni 
 4. Stav plnenia rozpočtu ZSPS k 31.05.2011 
 5. Informácia o aktuálnych koncepčných a legislatívnych materiáloch, rokovaniach a aktivitách ZSPS 
 6. Návrh na zriadenie spoločných odborných komisií Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska a Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 
 7. Rôzne

Zápis a uznesenia z 24. zasadnutia Prezídia ZSPS v Bratislave

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline