Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
23. zasadnutie Prezídia ZSPS z 31. mája 2011

Dňa 23. mája (utorok) 2011 sa o 14:00 hod uskutočnilo 23. zasadnutie Prezídia ZSPS v zasadačke miestnosti dekana Stavebnej fakulty STU v Bratislave.

PROGRAM ROKOVANIA

I. Verejná časť:

hosť: prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD., dekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave

téma: projekty Stavebnej fakulty STU v Bratislave, možnosti spolupráce so ZSPS

II. Pracovná časť:

  1. Otvorenie a schválenie programu 
  2. Kontrola plnenia uznesení Prezídia ZSPS 
  3. Informácia o členskej základni 
  4. Stav plnenia rozpočtu ZSPS k 31.04.2011 
  5. Návrh zmien a doplnení interných predpisov ZSPS 
  6. Informácia o aktuálnych koncepčných a legislatívnych materiáloch, rokovaniach a aktivitách ZSPS 
  7. Informácia o zmluvných záväzkoch ZSPS 
  8. Rôzne 

Zápis a uznesenia z 23. zasadnutia Prezídia ZSPS v Bratislave

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline