Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
22. zasadnutie Prezídia ZSPS z 19. apríla 2011

Dňa 19. apríla (utorok) 2011 sa o 13:00 hod uskutočnilo 22. zasadnutie Prezídia ZSPS v zasadačke Výboru NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu v areáli Bratislavského hradu „pri Mikulášskej bráne“

PROGRAM ROKOVANIA

I. Verejná časť:

hosť: Ing. Stanislav Janiš, (predseda) a zástupcovia Výboru NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu

téma: Legislatíva a podnikateľské prostredie v stavebníctve.

II. Pracovná časť:

  1. Otvorenie a schválenie programu 
  2. Kontrola plnenia uznesení Prezídia ZSPS 
  3. Informácia o členskej základni
  4. Stav plnenia rozpočtu ZSPS k 31.03.2011
  5. Rozpracovanie hlavných úloh ZSPS na rok 2011, ktoré boli schválené na 26. VZ ZSPS do plánu práce orgánov a Sekretariátu ZSPS 
  6. Informácia o účasti ZSPS na CONECO 2011 a 5. ročníku PARTNERSKÝ DEŇ ZSPS 
  7. Informácia o aktuálnych koncepčných a legislatívnych materiáloch, rokovaniach a aktivitách ZSPS 
  8. Rôzne 

Zápis a uznesenia z 22. zasadnutia Prezídia ZSPS v Bratislave

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline