Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
21. zasadnutie Prezídia ZSPS z 1. marca 2011

21. zasadnutie Prezídia ZSPS, sa uskutočnilo dňa 1. marca (utorok) 2011 o 14,00 hod. v budove Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Lamačská cesta 8, Bratislava

PROGRAM ROKOVANIA

I. Verejná časť:

hostia: Ing. Alan Sitár, generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti

téma: Stratégia, úlohy a činnosť NDS

II. Pracovná časť:

1. Otvorenie a schválenie programu

2. Kontrola plnenia uznesení Prezídia ZSPS (materiál k bodu)

3. Informácia o členskej základni (materiál k bodu)

4. Stav plnenia rozpočtu ZSPS (materiál k bodu)

5. Návrh materiálov na 26.VZ ZSPS:

5.1. Návrh na zmenu Stanov ZSPS 

5.2. Vyhodnotenie hlavných úloh a činnosti ZSPS za rok 2010 

5.3. Vyhodnotenie plnenia uznesenia 25. VZ ZSPS 

5.4. Hlavné úlohy ZSPS na rok 2010 

5.5. Informácia o výške a vývoji inkasa členských príspevkov 

5.6. Správa o hospodárení ZSPS za rok 2010 

5.7. Návrh rozpočtu na rok 2011

6. Program a scenár 26. VZ ZSPS (materiál k bodu)

7. Zápis z rokovania regionálnych konferencií členov ZSPS (materiál k bodu)

8. Rôzne

Program a miesto 21. zasadnutia Prezídia ZSPS

Zápis a uznesenia z  21. zasadnutia Prezídia ZSPS

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Fakturačné údaje
IČO: 00683973
DIČ: 2020835410
IČ DPH: SK2020835410
č. ú.: SK93 0200 0000 0000 0933 8112

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline