Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
20. zasadnutie Prezídia ZSPS z 18. januára 2011

20. zasadnutie Prezídia ZSPS, sa uskutočnílo dňa 18. januára (utorok) 2011 o 15,00 hod. Kaštieľ v obci Báč, okr. Dunajská Streda

PROGRAM ROKOVANIA

I. Verejná časť:

hostia: Prezident SACE Ing. Daniel Sztruhár, PhD. a zástupcovia Slovenskej asociácie konzultačných inžinierov

téma: Aktivity SACE v roku 2011 a možnosti spolupráce so ZSPS

II. Pracovná časť:

  1. Otvorenie a schválenie programu 
  2. Kontrola plnenia uznesení Prezídia ZSPS 
  3. Informácia o členskej základni 
  4. Stav plnenia rozpočtu ZSPS k 31.12.2010 
  5. Návrh rozpočtu ZSPS na rok 2011 
  6. Kalendárny plán zasadnutí Prezídia ZSPS a podujatí ZSPS na rok 2011 
  7. Námety na novelizáciu stanov ZSPS, resp. interných predpisov zväzu 
  8. Návrh organizácie, programu a materiálov na rokovanie regionálnych konferencií ZSPS 
  9. Informácia o zmluvných záväzkoch ZSPS 
  10. Rôzne

Zápis a uznesenia z  20. zasadnutia Prezídia ZSPS v Báči 

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
(02) 436 332 63

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline