Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
19. zasadnutie Prezída ZSPS zo 7. decembra 2010

Zasadnutie 19. Prezídia ZSPS sa uskutočnilo v Bratislave dňa 7. decembra (utorok) 2010 o 13,00 hod v budove Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Lamačská cesta 8

 

I. Verejná časť:

hosť: PaedDr. Arpád Érsek, štátny tajomník - MDVRR SR

Ing. arch. Elena Szolgayová, riaditeľka odboru bytovej politiky a mestského rozvoja - MDVRR SR

téma: Aktuálne úlohy ministerstva v oblasti bývania

 

II. Pracovná časť:

 1. Otvorenie a schválenie programu
 2. Kontrola plnenia uznesení Prezídia ZSPS 
 3. Informácia o členskej základni 
 4. Stav plnenia rozpočtu ZSPS k 31.10.2010 
 5. Predbežný návrh rozpočtu na rok 2011 
 6. Informácia o aktuálnych koncepčných a legislatívnych materiáloch, rokovaniach a aktivitách ZSPS 
 7. Námety na novelizáciu stanov ZSPS, resp. interných predpisov zväzu 
 8. Informácia o tlačovej konferencii ZSPS k 20. výročiu založenia zväzu 
 9. Predbežný návrh kalendárneho plánu zasadnutí Prezídia ZSPS a podujatí ZSPS na rok 2011 
 10. Informácia o zmluvných záväzkoch ZSPS 
 11. Rôzne

Zápis a uznesenia z 19. zasadnutia Prezídia ZSPS

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline