Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
18. zasadnutie Prezída ZSPS z 19. októbra 2010

Zasadnutia 18. Prezídia ZSPS sa uskutočnilo v Bratislave dňa 19. októbra (utorok) 2010 o 12,00 hod. v budove Stredná odborná škola Ivanská cesta 21, Bratislava-Ružinov

Verejná časť:

hosť: Ing. Ľubomír Kovaľ, riaditeľ Strednej odbornej školy, Ivanská cesta 21, Bratislava

téma: Aktuálne otázky odborného vzdelávania v stavebníctve

Pracovná časť:

  1. Otvorenie a schválenie programu
  2. Kontrola plnenia uznesení Prezídia ZSPS
  3. Informácia o členskej základni 
  4. Stav plnenia rozpočtu ZSPS k 30.09.2010 
  5. Informácia o aktuálnych koncepčných a legislatívnych materiáloch, rokovaniach a aktivitách ZSPS 
  6. Rôzne

Zápis a uznesenia z 18  zasadnutia Prezídia ZSPS

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline