Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
16. zasadnutie Prezídia ZSPS vo volebnom období 2012-2016 zo dňa 11. marca 2014

16. (riadne) zasadnutie Prezídia ZSPS vo volebnom období 2012-2016 sa uskutočnilo dňa 11. marca (utorok) 2014 o 14,00 hod.

miesto: Sekretariát ZSPS - Viedenská cesta 5, Bratislava

PROGRAM ZASADNUTIA:

I. Verejná časť:

hostia: prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír BENKO, PhD. predseda SKSI a prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD., dekan Stavebnej fakulty STU

téma: Príprava Partnerského dňa ZSPS na CONECO/RACIOENERGIA 2014

II. Pracovná časť:

  1. Otvorenie a schválenie programu
  2. Kontrola plnenia uznesení Prezídia ZSPS
  3. Informácia o členskej základni
  4. Stav plnenia rozpočtu ZSPS k 31.01.2014
  5. Informácia o regionálnych konferenciách ZSPS 2014
  6. Program, scenár a materiály pre 29. VZ ZSPS
  7. Účasť predstaviteľov ZSPS na Sneme RÚZ 2014
  8. Rôzne 

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline