Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
17. zasadnutie Prezídia ZSPS vo volebnom období 2012-2016 zo dňa 13. mája 2014

17. (riadne) zasadnutie Prezídia ZSPS vo volebnom období 2012-2016 sa uskutočnilo dňa 13. mája (utorok) 2014 o 14,00 hod.

miesto: Sekretariát ZSPS - Viedenská cesta 5, Bratislava

PROGRAM ZASADNUTIA:

I. Verejná časť

hosť: Ing. Igor Patráš, predseda Výboru pre vzdelávanie, Republiková únia zamestnávateľov

téma: Národný projekt „Rozvoj stredného odborného vzdelávania“

II. Pracovná časť

 1. Otvorenie a schválenie programu
 2. Aktuálne témy slovenského stavebníctva
 3. Kontrola plnenia uznesení Prezídia ZSPS
 4. Informácia o členskej základni
 5. Stav plnenia rozpočtu ZSPS k 31.03.2014
 6. Informácia o 29. VZ ZSPS
 7. Informácia: ZSPS na CONECO 2014 a PARTNERSKÝ DEŇ ZSPS – 8. ročník
 8. Informácia o aktuálnych koncepčných a legislatívnych materiáloch, rokovaniach a aktivitách ZSPS
 9. Rozpracovanie PHÚ ZSPS na rok 2014
 10. Informácia o zmluvných záväzkoch ZSPS
 11. Rôzne.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline