25. zasadnutia Prezídia ZSPS vo volebnom období 2012-2016 zo dňa 28. apríla 2015

25. zasadnutie Prezídia ZSPS vo volebnom období 2012-2016 sa uskutočnilo dňa 28. (utorok) apríla 2015 o 14:00 hod. v zasadačke ZSPS Viedenská cesta 5, Bratislava

PROGRAM ZASADNUTIA:

  1. Otvorenie a schválenie programu
  2. Aktuálne témy slovenského stavebníctva
  3. Kontrola plnenia uznesení Prezídia ZSPS
  4. Informácia o členskej základni
  5. Stav plnenia rozpočtu ZSPS k 31.03.2015
  6. Informácia o konaní 30. VZ ZSPS a námety z diskusie
  7. Rozpracovanie Hlavných úloh ZSPS na rok 2015 do plánu práce odborných komisií a Sekretariátu ZSPS
  8. Informácia o účasti ZSPS na CONECO/RACIOENERGIA 2015 a 9. ročníku PARTNERSKÝ DEŇ ZSPS
  9. Informácia o aktuálnych aktivitách ZSPS
  10. Rôzne  

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie