Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
24. zasadnutie Prezídia ZSPS vo volebnom období 2012-2016 zo dňa 12. marca 2015

24. zasadnutiie Prezídia ZSPS vo volebnom období 2012-2016 sa uskutočnilo dňa 12. (štvrtok) marca 2015 o 14:00 hod. v zasadačke ZSPS, Viedenská cesta 5, Bratislava.

PROGRAM ZASADNUTIA:

I. Verejná časť

hostia:
Ing. Vladimír Sirotka CSc., prezident - SLOVENSKÁ A SOCIÁCIA MALÝCH PODNIKOV
Stanislav Čižmárik, prezident - SLOVENSKÝ ŽIVNOSTENSKÝ ZVÄZ
Ing. Tomáš Novotný, MBA, predseda - SLOVENSKÁ ŽIVNOSTENSKÁ KOMORA
Ing. Jarka Lukačovičová - Združenie podnikateľov Slovenska
téma:
Mapa spoločných záujmov a ich presadzovanie v tomto roku (reštrukturalizácia stavebných firiem, odvody DPH, podnikateľské prostredie, kolektívne vyjednávanie, atď.)

II. Pracovná časť

 1. Otvorenie a schválenie programu
 2. Aktuálne témy slovenského stavebníctva
 3. Kontrola plnenia uznesení Prezídia ZSPS
 4. Informácia o hlasovaní per rollam o uzneseniach k materiálom predloženým na 23. zasadnutie Prezídia ZSPS
 5. Informácia o členskej základni
 6. Stav plnenia rozpočtu ZSPS k 31.01.2015
 7. Informácia o regionálnych konferenciách ZSPS 2015
 8. Informácia o aktuálnych aktivitách ZSPS
 9. Program, scenár a materiály pre 30. VZ ZSPS
 10. Účasť predstaviteľov ZSPS na Sneme RÚZ 2015
 11. Informácia o zmluvných záväzkoch ZSPS
 12. Rôzne

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
(02) 436 332 63

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline