23. zasadnutie Prezídia ZSPS vo volebnom období 2012-2016 zo dňa 20. januára 2015

23. zasadnutie Prezídia ZSPS vo volebnom období 2012-2016 sa uskutočnilo dňa 20. (utorok) januára 2015 o 14:00 hod. v zasadačke ZSPS Viedenská cesta 5, Bratislava

PROGRAM ZASADNUTIA:

  1. Otvorenie a schválenie programu
  2. Kontrola plnenia uznesení Prezídia ZSPS
  3. Informácia o členskej základni
  4. Stav plnenia rozpočtu ZSPS k 31.12.2014
  5. Návrh rozpočtu ZSPS na rok 2015
  6. Kalendárny plán zasadnutí Prezídia a podujatí ZSPS na rok 2015
  7. Návrh organizačného zabezpečenia regionálnych konferencií ZSPS 2015
  8. Informácia o aktuálnych koncepčných a legislatívnych materiáloch, rokovaniach a aktivitách ZSPS
  9. Rôzne

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie