Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
22. zasadnutie Prezídia ZSPS vo volebnom období 2012-2016 zo dňa 25. novembra 2014

22. zasadnutia Prezídia ZSPS vo volebnom období 2012-2016, sa uskutočnilo dňa 25. (utorok) novembra 2014 o 13:00 hod. v zasadačke ZSPS Viedenská cesta 5, Bratislava

A. PROGRAM ZASADNUTIA:

13:00 hod. - Pracovná časť:

  1. Otvorenie a schválenie programu
  2. Aktuálne témy slovenského stavebníctva
  3. Kontrola plnenia uznesení Prezídia ZSPS
  4. Informácia o členskej základni
  5. Stav plnenia rozpočtu ZSPS k 31.10.2014
  6. Predbežný návrh rozpočtu ZSPS na rok 2015
  7. Informácia o aktuálnych koncepčných a legislatívnych materiáloch, rokovaniach a aktivitách ZSPS
  8. Rôzne

14:00 hod. - Stretnutie členov Prezídia ZSPS s Ľubomírom Vážnym, podpredsedom vlády SR pre investície

15:00 hod. - Tlačová konferencia Ľubomíra Vážneho a Zsolta Lukáča

formát: Okrúhly stôl – stretnutie s novinármi

téma: OŽIVENIE SLOVENSKÉHO STAVEBNÍCTVA

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline