Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
Prezídium ZSPS z 29. januára 2008

Zasadnutie Prezídia ZSPS sa uskutočnilo dňa 29. januára 2008 (utorok) o 13:00 hod. v zasadačke Saint-Gobain Weber Terranova spol. s r.o., Stará Vajnorská 139, Bratislava.

Program zasadnutia:

 1. Kontrola plnenia úloh
 2. Návrh organizačného zabezpečenia nominačných krajských konferencií 
 3. Návrh organizačného zabezpečenia 23. Valného zhromaždenia ZSPS
 4. Aktuálna situácia v kolektívnom vyjednávaní 
 5. Štatistické výsledky stavebníctva za január - november 2007 
 6. Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2008 
 7. Informácia o členských príspevkoch a návrh na prijatie nových členov 
 8. Predbežné vyhodnotenie rozpočtu ZSPS za rok 2007 
 9. Predbežné vyhodnotenie rozpočtu SSP, s r.o. za rok 2007 
 10. Návrh na zaradenie spoločností do Sekcie pre bytovú výstavbu ZSPS 
 11. Informácia o plese STU a ZSPS 
 12. Informácia o projektoch ZSPS v roku 2008 
 13. Informácia o spolupráci s Ukrajinou 
 14. Rôzne 

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline