Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
14. riadne zasadnutie Prezídia ZSPS vo volebnom období 2016 - 2020 zo dňa 23. januára 2018

ZVÄZ STAVEBNÝCH
PODNIKATEĽOV SLOVENSKA

banner sn

Najnovšie  SPRÁVY

PROGRAM A MIESTO

14. riadneho zasadnutia Prezídia ZSPS vo volebnom období 2016 - 2020, ktoré sa uskutoční

dňa 23. (utorok) januára 2018 o 13:00 hod.

v zasadačke ZSPS

Viedenská cesta 5, Bratislava

PROGRAM ZASADNUTIA

1. Otvorenie a schválenie programu

2. Aktuálne témy slovenského stavebníctva a aktivity ZSPS

3. Kontrola plnenia uznesení Prezídia ZSPS

4. Stav plnenia rozpočtu k 31.12. 2017

5. Informácia o členskej základni

6. Návrh rozpočtu ZSPS na rok 2018

7. Návrh činnosti Prezídia a podujatí ZSPS na rok 2018

7.1 Návrh kalendárneho plánu

7.2 Rámcový návrh plánu hlavných úloh ZSPS

7.3 Návrh organizácie regionálnych konferencií ZSPS

7.4 Predbežný návrh konferencie ZSPS na CONECO 2018

8. Rôzne

Priložené dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

ZSPS 2

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline