Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
Prezídium ZSPS z 10. novembra 2009

Program 11. zasadnutia Prezídia ZSPS, ktoré sa uskutočnilo dňa 10. novembra (utorok) 2009 v Bratislave:

Program:

1. Otvorenie a schválenie programu
2. Kontrola plnenia uznesení Prezídia ZSPS
3. Informácia o členskej základni
4. Informácia o rokovaniach a podujatiach s účasťou ZSPS
5. Stav plnenia rozpočtu ZSPS k 31.10.2009
6. Návrh komunikačnej stratégie ZSPS
7. Predbežné vyhodnotenie plnenia hlavných úloh ZSPS na rok 2009
8. Informácia o aktuálnych otázkach legislatívy v oblasti stavebníctva
9. Informácia o projektoch ZSPS
10. Informácia o zmluvných záväzkoch ZSPS
11. Námety na prípadnú novelizáciu stanov ZSPS, resp. interných predpisov zväzu
12. Ustanovenie výšky členských príspevkov riadnych členov zväzu na rok 2010

Zápis a uznesenia z 11. zasadnutia Prezídia ZSPS z 10.11.2009

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
(02) 436 332 63

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline