Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
Prezídium ZSPS z 25. mája 2010

Zasadnutie 15. Prezídia ZSPS, sa uskutočnilo 25. mája (utorok) 2010 o 12,00 hod. v priestoroch Republikovej únie zamestnávateľov, Digital Park II, Einsteinova 23, Bratislava
Program:

I. Verejná časť (12,00-12,45 hod.) - Hosť: Ing. Marián Jusko, CSc., prezident Republikovej únie zamestnávateľov
Diskusia: Stavebníctvo a úlohy RÚZ na rok 2010

II. Časť (12,45 – 16,00 hod.): Rokovanie Prezídia ZSPS s nasledovným programom:

 

Otvorenie a schválenie programu

  1. Kontrola plnenia uznesení Prezídia ZSPS 
  2. Informácia o členskej základni 
  3. Stav plnenia rozpočtu ZSPS 
  4. Návrh zmien a doplnení vnútorných predpisov ZSPS 
  5. Informácia o Sneme RÚZ 2010 
  6. Informácia o aktuálnych koncepčných a legislatívnych materiáloch, rokovaniach a aktivitách ZSPS 
  7. Informácia o zmluvných záväzkoch ZSPS 
  8. Rôzne

Zápis a uznesenia z 15. zasadnutia Prezídia ZSPS konaného dňa 25. mája 2010

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
(02) 436 332 63

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline