Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
Prezídium ZSPS z 18. marca 2008

Zasadnutie Prezídia ZSPS sa uskutočnilo dňa 18.marca 2008 (utorok) o 13:00 hod. v priestoroch Club PENATI, Agátová 33, Bratislava.

Program:

  1. Úvod
  2. Kontrola plnenia úloh
  3. Informácia o volebných výsledkoch krajských nominačných konferencií ZSPS 
  4. Informácia o členských príspevkoch a návrh na prijatie nových členov 
  5. Predbežný stav výberu členského pre potrebu Valného zhromaždenia
  6. Scenár 23. Valného zhromaždenia 
  7. Hodnotiaca správa Prezidenta ZSPS 
  8. Diskusia
  9. Záver

Materiál k bodu č.7 „Hodnotiaca správa Prezidenta ZSPS“ a materiál k bodu č.5 „Predbežný stav výberu členského pre potrebu Valného zhromaždenia“ bol predložený až na rokovaní keďže zachytával stav k 17. marcu t.r.

 

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline