Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
Spoločné rokovanie Prezídia a Dozornej rady ZSPS z 8. apríla 2008

Program spoločného rokovania Prezídia a Dozornej rady ZSPS 8. apríl 2008 (utorok) v budove Doprastavu, a.s.

Program:

1. Úvod
2. Tajná voľba Prezidenta ZSPS
2.1. Voľba volebnej komisie
2.2. Prezentácia nominácií na funkciu Prezidenta ZSPS pre volebné obdobie 2008 - 2012
2.3. Voľby
2.4. Vyhlásenie výsledkov volieb
3. Menovanie Viceprezidentov ZSPS
4. Schválenie predsedov, podpredsedov a spravodajcov odborných komisií ZSPS
5. Návrh smernice o poradcoch prezidenta ZSPS
6. Kalendárny plán zasadnutí Prezídia a podujatí ZSPS na rok 2008
7. Rôzne
7.1. Informácia o členských príspevkoch a návrh na prijatie nových členov
7.2. Návrh rokovacieho poriadku Prezídia ZSPS
7.3. Informácia o nomináciách na rokovanie VZ. Republikovej únie zamestnávateľov
7.4. Nominácia a prezentácia ZSPS na „Stretnutí podnikateľov Slovenskej republiky a Českej republiky“, veľtrh URBIS INVEST 2008 v Brne dňa 22. apríla 2008
8. Záver

Uznesenie Prezídia ZSPS č.1 zo dňa 8.apríla 2008 

 

 

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Fakturačné údaje
IČO: 00683973
DIČ: 2020835410
IČ DPH: SK2020835410
č. ú.: SK93 0200 0000 0000 0933 8112

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline