Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
Prezídium ZSPS z 13. mája 2008

Zasadnutie Prezídia ZSPS sa uskutočnilo 13. mája (utorok) o 13:00 hod. v priestoroch Penati Club, Agátová 33, Bratislava.

Program:

I. Časť:

Diskusia členov Prezídia ZSPS s Ing. Dušanom Barčíkom, predsedom Odborového zväzu stavba

Téma - Priority a formy spolupráce:

  • Kolektívne vyjednávanie, riadenie a organizácia ľudských zdrojov
  • Výchova a vzdelávania v stavebníctve
  • BOZP v stavebníctve
  • Vzájomná podpora aktivít OZ STAVBA a ZSPS


II. Časť:

Rokovanie Prezídia ZSPS s nasledovným programom:

1. Otvorenie a schválenie programu
2. Kontrola plnenia uznesení Prezídia ZSPS
3. Informácia o členskej základni, členských príspevkoch a návrh na prijatie nových členov
4. Stav plnenia rozpočtu ZSPS a SSP, s.r.o.
5. Organizačné, odborné a ekonomické vyhodnotenie realizovaných podujatí zväzu
6. Rozpracovanie hlavných úloh ZSPS na rok 2008
7. Informácia o tlačovej konferencii ZSPS
8. Informácia o rokovaní tripartitnej Rady MVRR SR, ZSPS a OZ STAVBA
9. Informácia o aktuálnych a koncepčných otázkach prípravy legislatívy v oblasti stavebníctva
10. Scenár tenisového turnaja ZSPS 2008
11. Informácia o členstve ZSPS v externých inštitúciách
12. Návrh smernice o menovaní zástupcov ZSPS a ich činnosti v externých inštitúciách
13. Návrh smernice o rokovacom poriadku Prezídia ZSPS, opätovné predloženie
14. Návrh smernice o poradcoch Prezidenta ZSPS, opätovné predloženie
15. Návrh koncepcie usporiadania Dňa stavebných podnikateľov
16. Informácia o návrhu projektu na prípravu a vydanie reprezentačnej knihy o slovenskom stavebníctve
17. Informácia o príprave Ročenky slovenského stavebníctva, MVRR SR 2008
18. Ročenka Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska
19. Rôzne

Zápis a uznesenia z 2. zasadnutia Prezídia ZSPS z 13. mája 2008 

 

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline